Záchovná stomatologie

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o výkony, které mají za úkol zachovat vlastní zuby v dutině ústní. Je to jeden z nejdůležitějších úkolů stomatologie, protože zachování vlastních zubů je pro pacienta to 
nejdůležitější z hlediska funkce a estetiky. Jen s vlastním chrupem dosáhneme největšího komfortu, co se týče zpracování potravy, estetiky a řeči. A proto se na našem pracovišti snažíme o co nejkvalitnější ošetření, abychom tohoto cíle dosáhli.
 
Záchovná stomatologie zahrnuje dvě oblasti: 

1)     Ošetření zubního kazu 

2)     Ošetření kořenových kanálků, tzv. endodontické ošetření

Co se týče ošetření zubního kazu,

na našem pracovišti užíváme 3 typy materiálů: 

a)     Výplně bílé – fotokompozitní 

b)     Výplně stříbrné – amalgámové 

c)     Výplně skloionomerní

a)    Výplně fotokompozitní 
Jde o výplně, které jsou v současné době při ošetření zubního kazu nejžádanější. Jejich největší výhodou je  šetření tvrdých zubních tkání, tedy vlastního zubu pacienta. Dále je to estetika, a při zajištění správného postupu a kvalitního provedení i chemická vazba na zub, čímž zajistíme zpevnění zubu, bez vzniku spáry a je tedy prevencí před budoucím prasknutím zubu. V předním úseku chrupu je tento materiál první volbou díky výborné estetice, kdy z neomezené škály barev vybereme tu, která je totožná s vaším zubem. 

b)     Výplně amalgámové 
Jsou ve stomatologii dlouhodobě používaným materiálem a mají nezastupitelnou funkci. Při správném zhotovení zajišťují i dlouhodobou stabilitu. Jejich nevýhodou je estetika a nutnost preparace větší části zubu pro ukotvení výplně, což oslabuje zub a znehodnocuje ho tak do budoucna. U nás v ordinaci používáme amalgám kapslový.    

c)     Výplně skloionomerní 
Tyto výplně jsou také bílé, ale mají daleko menší mechanickou odolnost než výplně fotokompozitní. Proto jsou tyto výplně vhodné zejména při ošetření dočasných zubů u dětí a jako dlouhodobě provizorní výplně.

2)     Kořenové kanálky ošetřujeme dle nejmodernějších postupů, což zajistí dlouhodobé a stabilní ošetření s výrazně nižším rizikem vzniku chronických zánětů pod kořenem zubu.

V naši ordinaci ošetřujeme kořenové kanálky strojově za pomoci rentgenu a apexlokátoru, což zajistí přesné ošetření s dokonalým odstraněním infekce z kořene zubu. Pro uzavření a vyplnění kořenových kanálků používáme rozehřátou guttaperču a následnou kondenzací zajistíme hermetické uzavření kořenového systému a zabráníme tím prostupu bakterií a vzniku nové infekce.